Budynek Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie SzczecińskimW 1946 roku powstaje Orkiestra Dęta Domu Kultury Kolejarza która na trwałe wpisała się w krajobraz naszego miasta, miasta kolejarzy, gdyż tak byliśmy postrzegani. Pierwszym dyrygentem orkiestry był Adam Paszkowski do 1952 r. Następnie kapelmistrzem został Mieczysław Sebastianowicz. Od 1970 roku kierownictwo nad orkiestrą obejmuje Benedykt Grzeszak i kieruje jaz dużym powodzeniem do dzisiaj. Orkiestra koncertowała w kraju i za granicą a udział w przeglądach i festiwalach przynosi członkom orkiestry wiele satysfakcji z odnoszonych sukcesów.
W latach 50-tych placówka tętni życiem, spontanicznie rozwija się amatorski ruch artystyczny, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
W 1952 roku powstaje pierwsze ognisko Muzyczne, które jest jedyne w naszym mieście, szkoli i uczy gry na instrumentach. Ognisko to stało się zalążkiem późniejszej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Stargardzie Szczecińskim. Największy rozkwit placówki przypada na lata 1964 - 1972 kiedy kierownictwo placówki obejmuje nieżyjący już Stanisław Gut, animator kultury kolejarskiej. Powstają nowe zespoły: Chór Męski "Echo", Kabaret "Klin", zespół wokalny "Septimki". Prekursorem muzyki i śpiewu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych był Mieczysław Kwiczała. Zespoły pod jego kierownictwem zdobywały najwyższe laury: m.in. "Kuranty". To właśnie on założył dużą formację muzyczną "Big-Band Stargard". Zespół ten zrobił największą furorę i przyniósł wiele splendoru naszej placówce i miastu. Organizowane imprezy z udziałem tego zespołu pod nazwą "Echa Złotej Tarki" były znane nie tylko w naszym mieście ale i w całym kraju.powrót

INVISIONSTUDIO
      Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materialów ze strony jest zabronione.