OFERTA DOMU KULTURY KOLEJARZA

- możliwość uczestniczenia mieszkańców w naszych formach artystycznych i klubach zainteresowań
- udostępnianie pomieszczeń placówki dla zainteresowanych organizacji pozarządowych, zakładów pracy, instytucji, klubów sportowych, placówek oświatowo-wychowawczych na potrzeby zadań realizowanych przez te podmioty
- wynajem sal na imprezy okolicznościowe / wesela, chrzciny, komunie, bale studniówki i inne?
- udostępnianie naszych zespołów do zabezpieczania oprawy artystycznej imprez organizowanych przez inne podmioty.

Wszystkie zaproponowane przez Dom Kultury Kolejarza  oferty są do negocjacji.
W negocjacjach kierujemy się zawsze dobrem osób pragnących skorzystać z naszych propozycji.


Z   wyrazami  szacunku:
Stanisław  Bartniczak
Dyrektor     DKK

INVISIONSTUDIO
      Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materialów ze strony jest zabronione.