Rys historyczny Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim

Budynek Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim wybudowany został w 1886 roku jako dom niemieckiego fabrykanta. W 1934 roku przejęty został przez armię niemiecką i przeznaczony na kasyno oficerskie, trwało to do 1945 roku. Budynek jest obiektem zabytkowym o pięknej architekturze położonym w parku o powierzchni l ha z bogatym drzewostanem.
26 maja 1945 roku to data powołania pierwszej placówki kultury na Pomorzu Zachodnim, jaką w ówczesnym czasie był Klub Kolejarza. To właśnie Marszałek Polski Michał Rola-Żymierski swoim dekretem przekazał kolejarzom z rąk wojska budynek mieszczący się przy ulicy Szczecińskiej. Pierwsze lata powojenne to integracja społeczności naszego miasta, w tym również społeczności kolejarskiej. Ogromną rolę w tym zakresie odegrała kolejarska placówka Klub Kolejarza a od 1950 roku Dom Kultury Kolejarza. W listopadzie 1945 roku powstaje pierwszy teatr amatorski, aktorami są pracownicy jednostek kolejowych. Pierwszą wy stawianą sztuką była "Zemsta" Aleksandra Fredry.

W 1946 roku powstaje Orkiestra Dęta Domu Kultury Kolejarza która na trwałe wpisała się w krajobraz naszego miasta, miasta kolejarzy, gdyż tak byliśmy postrzegani. Pierwszym dyrygentem orkiestry był Mieczysław Sebastianowicz. Od 1970 roku kierownictwo nad orkiestrą obejmuje Benedykt Grzeszak i kieruje jaz dużym powodzeniem do dzisiaj. Orkiestra koncertowała w kraju i za granicą a udział w przeglądach i festiwalach przynosi członkom orkiestry wiele satysfakcji z odnoszonych sukcesów.
W latach 50-tych placówka tętni życiem, spontanicznie rozwija się amatorski ruch artystyczny, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
W 1952 roku powstaje pierwsze ognisko Muzyczne, które jest jedyne w naszym mieście, szkoli i uczy gry na instrumentach. Ognisko to stało się zalążkiem późniejszej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Stargardzie Szczecińskim. Największy rozkwit placówki przypada na lata 1964 - 1972 kiedy kierownictwo placówki obejmuje nieżyjący już Stanisław Gut, animator kultury kolejarskiej. Powstają nowe zespoły: Chór Męski "Echo", Kabaret "Klin", zespół wokalny "Septimki". Prekursorem muzyki i śpiewu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych był Mieczysław Kwiczała. Zespoły pod jego kierownictwem zdobywały najwyższe laury: m.in. "Kuranty". To właśnie on założył dużą formację muzyczną "Big-Band Stargard". Zespół ten zrobił największą furorę i przyniósł wiele splendoru naszej placówce i miastu. Organizowane imprezy z udziałem tego zespołu pod nazwą "Echa Złotej Tarki" były znane nie tylko w naszym mieście ale i w całym kraju.

25 sierpnia 1966 roku powołano do życia Stargardzki Dom Kultury Zet-Zet-Ka. Zmiana nazwy nastąpiła na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Pomorską DOKP a ówczesną Powiatową Radą Narodową w Stargardzie. Od stycznia 1983 roku placówka powróciła do nazwy Dom Kultury Kolejarza.

Mimo zmian organizacyjnych, placówka w dalszym ciągu rozwija się, powstają nowe formy działalności kulturalnej, tak jak zmieniały się gusta i zainteresowania a także potrzeby społeczeństwa. Wśród wielu wymienionych zespołów naszą placówkę w chwili obecnej reprezentują następujące zespoły i koła zainteresowań:

1.Orkiestra Dęta
2. Chór Mieszany „Echo-Arioso”
3. Klub Tańca Towarzyskiego „Bolero”
4. Radioklub
5. Klub Brydża Sportowego
6. Klub Szachowy
7. Klub Srebrnego Włosa
8. Zespół Instrumentalno-Wokalny „Kuranty”
9. Oddział Kolejowy PTTK
10. Grupa Malarska „Malachit”

W 2000 roku powołane zostaje Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe „Natura Tour” Spółka z o.o., które przejmuje w swoje struktury ośrodki wypoczynkowe oraz domy kultury. Z wszystkich przejętych placówek kultury w strukturach PKP pozostaje jedynie nasz Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim. W 2005 roku z okazji 60- lecia swojej działalności  dom kultury został odznaczony najwyższym odznaczeniem regionalnym – Złotym Gryfem Zachodniopomorskim.
 
Od 2006 roku w ramach porozumienia Spółki „Natura Tour” ze Stowarzyszeniem Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie działamy w strukturach tegoż stowarzyszenia na rzecz całej społeczności Stargardu Szczecińskiego.
 
W 2007 roku placówka nasza była organizatorem Europejskiego Festiwalu Chórów Kolejowych w ramach organizacji FISAIC.
 
W 2010 roku będziemy obchodzić 65- lecie  swojej działalności jako ambasador kultury, promujący nasze miasto Stargard Szczeciński w kraju i za granicą.

Tak wszechstronna działalność i dotychczasowe funkcjonowanie Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim możliwe jest tylko dzięki  ogromnej pomocy Urzędu Pana Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej Stargardu Szczecińskiego , Spółek miejskich i kolejowych zakładów pracy i ludzi dobrej woli.

INVISIONSTUDIO
      Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materialów ze strony jest zabronione.